Uthyrning

Innehåll: 

Information och rutiner vid uthyrning

  • All utrustning utlånas endast till medlemmar och får användas enbart för bruk på egen fastighet.
  • Allt material används under eget ansvar.
  • Vedklyv och vedkap får dragas efter egen bil med högst 30 km/tim.

Som medlem har du rätt att låna eller hyra föreningens material. Vi vill dock påminna om att uppdraget som materielförvaltare utförs på deltid och vardagar. Hämtning och returnering sker därför på givna tider eller enligt överenskommelse, vilket måste respekteras. Anmäl dina önskemål om lån och hyra i så god tid som möjligt. Medlemskap är ett krav för att hyra därför ska medlemskort uppvisas vid uthyrning!    

Du som beställer material för att hyra och EJ hämtat ut det MÅSTE ringa materialförvaltaren och meddela att utrustningen ej kommer att hämtas (avboka), så att utlåning kan ske till annan medlem. 

Allt material används under eget ansvar. Respektera tiderna som avtalats. Maskiner och material som skadats genom vårdslöshet eller slarv skall ersättas av den som hyr utrustningen. Besiktning av hyrd utrustning skall alltid ske vid återlämnandet i samverkan med materialförvaltare.

Boka/hämta material och utrustning:

 

Materialuthyrning sköts av materialförvaltare.

 

Beställning av material sker på vardagar 09.00 - 10.00. Ring och beställ i god tid. Utlämning och hämtning ska alltid ske enligt överenskommelse med materialförvaltare.

 

Bokning vardagar 09.00-10.00
på mobiltel. 070-674 43 14
Ring och boka i god tid!


Medlemskap är ett krav för att hyra därför ska medlemskort uppvisas vid uthyrning!

 

Föreningen samverkar aktivt med Villaägarföreningen och hyr även ut bilsläp som ägs av föreningen Villaägarna i Örnsköldsvik. Medlemmar som uppvisar medlemskap i Villaägarnas förening hyr sitt eget släp gratis under vardagar och då max ett dygn, alternativt även gratis över helg (från fredag till måndag). För tid därutöver gäller för villaägar-medlemmar gängse hyreskostnad enligt nedan, vid hyra av deras eget släp. Medlemmar i Gårdsägareföreningen kan även hyra villaägarnas släp, i mån av att det inte är uthyrt, med då gäller alltid nedanstående priser.

Uthyrningspriser för maskiner och övrig utrustning 

 

Anmärkning

Dygnspriser

Veckopriser/helgpriser

Ministällning för inomhusbruk

Max 4 veckor

50:- 

Observera att pris
gäller per sektion.

150:-
 

Rullställning 6-7 m lättmetall

Max 4 veckor

100:-

550:-

Ställning på släpvagn villapaket 9x6 m med gaveltopp

Max 4 veckor

200:-

800:-

Vedkap, inklusive 2 st anslutningskablar 40 m

Vid skadad klinga:

ersättningsskyldig för ny klinga

Max 4 veckor

100:-

 

500:-

 

Vedklyv, inklusive 2 st anslutningskablar 40 m

Max 4 veckor

100:-

500:-

Bilsläpvagn, Obromsad med kåpa eller sidogaller

min 4 timmar=100 :-

200:-

750:-

Cementblandare, inklusive anslutningskabel

Max 4 veckor

70:-

210:-

Liten Hydraulklyv

Max 4 veckor

50:-

250:-

Partytält

Max 4 veckor

400:- 

Obs: priset gäller

över en helg

600:-


Följande material utlånas gratis 1 vecka, därefter debiteras 30:-/dygn: rensband, rensskopa, trädgårdsvält, såmaskin, gallervält, tapetserarbord, stege 10m och stege 4m.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tidsöverdrag debiteras med dubbla dygnspriser per påbörjat dygn