Styrelse

Innehåll: 

Årsmöte för föreningen hålls den 15 mars kl 18:00. Plats: Meddelas senare. Alla medlemmar är välkomna.

 

Föreningens styrelse

Ordförande

Roger Frisk

Vågsnäsvägen 260

892 92 Domsjö

0660-534 75

Vice Ordförande

Cecilia Wackerberg         

Vågsnäsvägen 285

892 92 Domsjö

070-619 91 06

Kassör

Lars Larsson

Jägarvägen 23

892 51 Domsjö

070-571 50 32

Sekreterare

Magnus Wester

Kallkällv. 17

892 40 Domsjö

070-210 38 44

Vice Sekr.

Krister Fredriksson

Sörvåge 104

892 92 Domsjö

0660-740 72

Ledamot

Lars Norlund

Ribbvägen 9

892 41 Domsjö

070-372 90 91

Ledamot

Mats Söderlind

Nötbolandet 234

892 92 Domsjö

 

Ersättare till styrelse

   

Ersättare

Thomas Näslund

Jägarvägen 1

892 51 Domsjö

070-553 00 21

Ersättare

Olof Ögren

Älvgatan 17

892 51 Domsjö

0660-774 43

Ersättare

Gudrun Nygren

Nötbolandet 274

892 92 Domsjö

070-253 18 78

Revisorer

   

Sammankallande Revisor

Torsten Nyman

Lingonstigen 45

892 43 Domsjö

0660-531 42

Revisor

Maria Forsberg

Älvgatan 13

892 51 Domsjö

0660-76263

Ersättande Revisor 1

Håkan Backman

Bräntmyrvägen 13

892 32 Domsjö

0660-502 02

Ersättande Revisorer 2

Elsy Sjöberg

Jägarvägen 36

892 42 Domsjö

0660-524 26

  Valberedning

Sammankallande Ledamot 

Tom Sundelin      

Drevstigen 19

892 42 Domsjö

073-680 58 15

Ledamot

Håkan Backman

Bräntmyrvägen 13

892 32 Domsjö

0660-502 02

Ledamot

Cennert Nilsson

Beckastigen 3

892 40 Domsjö

070-5711307