Medlemskap

Innehåll: 

Medlem kan Du vara som bor inom Domsjö postnummer område dvs postnummer = 892 _ _

 

Medlemsskapet regleras i stadgarnas §1. Tidigare (före år 2012) kunde bara ägare och innehavare av villafastighet, radhus eller fritidshus samt föreningar med egna fastigheter inom föreningens verksamhetsområde vara medlemmar. Genom stadgeändring 2012 kan även de som bor i bostadsrätt och hyreslägenhet bli medlemmar i föreningen. Genom detta kan alltså alla boende och skrivna i Domsjö vara medlemmar.  Fastighetsbolag eller företag kan dock inte vara medlemmar.

 

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med regler som upprättas av Dataskyddsförordningen endlig det som kallas GDPR, som är en förkortning av The General Data Protection Regulation. Föreningens antagna reglemente för detta finns under fliken "Stadgar", på föreningens hemsida.

 

Ansökan görs på nedanstående talong och då skickas ett inbetalningskort ut eller
sätt in 150:-postgiro 59 11 58 - 1 
skriv namn, adress och fastighetsnummer, samt e-mailadress om sådan finns

 

När betalning inkommit till kansliet skickas medlemskort och informationsbroschyr ut.

Vill du veta mer?

Maila till kansliet på domsjogf@gmail.com

 

 

Ansök om att bli medlem här

(ej obligatorisk)
(ej obligatorisk)